Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijk

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u of één van uw medewerkers schade berokkent aan bijvoorbeeld één van uw klanten, is het prettig om te kunnen terugvallen op uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekert u tegen materiële schade die door u of een werknemer is veroorzaakt. Ook persoonlijke (letsel)schade is verzekerd binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, evenals productaansprakelijkheid.

 

Financiële risico’s vermijden

Omdat het bij aansprakelijkheidsstelling vaak om grote bedragen gaat, is een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven een must voor elk bedrijf. Wij helpen u graag bij het inventariseren van de risico’s die uw onderneming loopt en het vaststellen van de beste dekkingsvorm. Bel ons gerust voor een afspraak.

Advies nodig voor uw Bedrijfsaansprakelijk?

Bel voor persoonlijk advies: 0186 – 573949